Danh sách 50 trường Phổ thông trung học tại Mỹ

       Sau đây là danh sách tổng hợp gồm 50 trường Phổ thông trung học kèm theo bang, loại trường và chi phí ăn ở học tập cũng như học bổng hỗ trợ của các trường
STT Tên trường Bang Loại trường Học phí + Ăn ở/năm Học bổng và Hỗ trợ tài chính/năm
1 LIVING WORD CHRISTIAN SCHOOL Pennsylvania Tư thục bán trú $43,020 $5,500
2 JAMESTOWN HIGH SCHOOL Pennsylvania Công lập $35,000 $5,000
3 GREENVILLE HIGH SCHOOL Pennsylvania Công lập $45,749 $10,000
4 KENNEDY CATHOLIC HIGH SCHOOL Pennsylvania Tư thục bán trú $46,020 $10,000
5 SHARPSVILLE HIGH SCHOOL Pennsylvania Công lập $46,020 $5,500
6 SAINT NICHOLAS SCHOOL Ohio Tư thục bán trú $43,020 $5,500
7 SAINT CHARLES SCHOOL Ohio Tư thục bán trú $44,420 $5,500
8 SAINT PATRICK SCHOOL Ohio Tư thục bán trú $43,420 $5,500
9 SAINT CHRISTINE SCHOOL Ohio Tư thục bán trú $44,420 $5,500
10 HOLY FAMILY HIGH SCHOOL Ohio Tư thục bán trú $44,420 $5,500
11 CARDINAL MOONEY HIGH SCHOOL Ohio Tư thục bán trú $47,070 $5,500
12 URSULINE HIGH SCHOOL Ohio Tư thục bán trú $48,070 $5,500
13 JOHN F KENNEDY SCHOOL Ohio Tư thục bán trú $48,070 $5,500
14 GRAND RIVER ACADEMY Ohio Tư thục nội trú $45,700 Lên tới $22,000
15 SOLOMON CHRISTIAN SCHOOL Washington Tư thục bán trú/Nội trú $42,000
16 HILLSIDE SCHOOL Massachusetts Tư thục nội trú $53,300
17 MACDUFFIE SCHOOL Massachusetts Tư thục nội trú $49,750
18 NEWMAN SCHOOL Massachusetts Tư thục bán trú $47,500
19 BEN LIPPEN SCHOOL South Carolina Tư thục nội trú $36,000
20 CANYONVILLE CHRISTIAN ACADEMY Oregon Tư thục nội trú $28,000
21 FAIRMONT PRIVATE SCHOOLS California Tư thục bán trú $42,000
22 OXFORD SCHOOL California Tư thục bán trú $32,500
23 WINDSOR SCHOOL New York Tư thục bán trú $40,500
24 NAZARETH ACADEMY Massachusetts Tư thục bán trú $33,150
25 SAINT STANISLAUS COLLEGE Mississippi Tư thục bán trú $35,475
26 SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL Missouri Tư thục bán trú $28,450
27 ZION LUTHERAN HIGH SCHOOL Florida Tư thục bán trú $36,750
28 WESTMINSTER ACADEMY Florida Tư thục bán trú $40,350
29 LINCOLN ACADEMY Maine Tư thục bán trú $39,000
30 WASHINGTON ACADEMY Maine Tư thục nội trú $39,500
31 THORNTON ACADEMY Maine Tư thục bán trú/Nội trú $42,000 Lên tới $10,000
32 GEORGE STEVENS ACADEMY Maine Tư thục nội trú $40,000
33 THE VILLAGE SCHOOL Texas Tư thục nội trú $50,700
34 VERDE VALLEY SCHOOL Arizona Tư thục nội trú $43,000
35 RANCHO SOLANO PREPARATORY SCHOOL Arizona Tư thục nội trú $49,000
36 SUBIACO ACADEMY Arkansas Tư thục nội trú $30,000
37 RIVERSTONE INTERNATIONAL SCHOOL Idaho Tư thục bán trú $33,000
38 LYNDON INSTITUTE Vermont Tư thục nội trú $47,000
39 ST. CROIX LUTHERAN HIGH SCHOOL Minnessota Tư thục nội trú $42,500
40 BOULDER VALLEY SCHOOL DISTRICT Colorado Công lập /
41 BURLINGTON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT Iowa Công lập /
42 CHICAGO PUBLIC SCHOOLS Illinois Công lập /
43 GLYNN COUNTY SCHOOL SYSTEM Georgia Công lập /
44 LADYSMITH HIGH SCHOOL Wisconsin Công lập /
45 ST. MARY’S SPRING HIGH SCHOOL Wisconsin Công lập /
46 SHAWNEE MISSION SCHOOLS Kansas Công lập /
47 VIRGINIA BEACH CITY PUBLIC SCHOOLS Virginia Công lập /
48 UNITY CHRISTIAN SCHOOL Michigan Công lập /
49 CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS North Carolina Công lập /
50 CLARK COUNTY SCHOOL DISTRICT Nevada Công lập /

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *