Thông tin học bổng Colorado State University

      Trường Đại học bang Colorado (Colorado State University) cung cấp hơn 115 suất học bổng cho Phân khoa Kinh doanh có giá trị từ $1,000 đến Toàn phần.

Đại học bang Colorado là một trường đại học nghiên cứu ở Fort Collins, Bang Colorado, Mỹ. Đây là trường đại học này được cấp chứng nhận của bang là trường đại học hàng đầu của Hệ thống Đại học bang Colorado.

Bậc học:

  • Cử nhân
  • Chuyển tiếp
  • Cao học

Ngành học: Học bổng được trao để học các môn học do trường đào tạo

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: $1000 – Toàn phần

Số lượng học bổng: Hơn 115

Học bổng có thể được thực hiện tại Mỹ

Yêu cầu:

  • Yêu cầu đầu vào: Để đăng ký học bổng của trường Cao Đẳng Kinh Doanh, bạn phải được nhận vào Đại học Bang Colorado.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Các ứng viên không sử dụng tiếng Anh như  ngôn ngữ đầu tiên phải chứng minh trình độ tiếng Anh.TOEFL là văn bằng được gửi nhiều nhất mà trường đại học nhận được, tuy nhiên văn phòng tuyển sinh sẽ sử dụng các văn bằng khác theo yêu cầu của ứng viên. Các kỳ thi IELTS, ACT, và SAT cũng có thể được sử dụng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/03/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Học bổng CSUSA bao gồm cả học bổng dựa trên kết quả học tập và nhu cầu tài chính. Để được nhận học bổng theo nhu cầu thông qua CSUSA, Đơn đăng ký Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) phải được nộp trước ngày 01/03/2018. FAFSA không bắt buộc phải được xem xét cho học bổng dựa trên kết quả học tập.

Ứng viên sẽ cần hoàn thành Đơn xin học bổng Đại học bang Colorado, có sẵn trực tuyến từ ngày 1/12/2017 đến ngày 01/03/2018.

Bằng cách nộp CSUSA, ứng viên sẽ được xem xét tất cả các suất học bổng của College of Business mà ứng viên đủ điều kiện. Một số học bổng yêu cầu các bước đăng ký bổ sung như tiểu luận hoặc thư giới thiệu.

Link chi tiết: https://biz.colostate.edu/tuition-and-financial-aid/scholarships

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sitemap42
sitemap16
sitemap41
sitemap23
sitemap22
sitemap35
sitemap50
sitemap42
sitemap10
sitemap40