Thông tin Học bổng Quốc tế CSBS, Đại học Utah, Mỹ, 2018

Trường Cao đẳng Khoa học xã hội và hành vi (CSBS), Đại học Utah cung cấp học bổng cho mọi sinh viên của trường nhằm hỗ trợ tài chính cho sinh viên Đại học và Sau đại học,  năm học 2018-2019.

Đại học Utah là một trong những trường đại học tốt nhất ở Mỹ để thành lập các công ty khởi nghiệp dựa trên sinh viên và cơ sở nghiên cứu. Điều này cho thấy những suy nghĩ cải tiến và công nghiệp đã hình thành từ bên trong lớp học, bên trong khuôn viên trường.

Bậc học: Đại học và Sau đại học.

Ngành học: Các ngành học tại trường Cao đẳng Khoa học xã hội và hành vi.

Giá trị học bổng: $700,000 mỗi năm học.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Mỹ.

Yêu cầu:

  • Để đủ điều kiện nhận học bổng của CSBS được cung cấp bởi văn phòng Dean hoặc bởi các phòng ban và chương trình riêng lẻ, ứng viên phải là người được thừa nhận thuộc  một trong những khoa cấp bằng của Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội và Hành vi: Nhân học – Kinh tế – Nghiên cứu Môi trường và Bền vững – Gia đình và Người tiêu dùng Địa lý – Xã hội Y tế và Chính sách – Quan hệ Quốc tế và Doanh nghiệp Toàn cầu – Khoa học Chính trị Quản trị công – Chính sách công – Tâm lý – Xã hội học.
  • Ứng viên phải có bằng Trung học hoặc Đại học.
  • Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của Đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

o1/o2/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Hoàn thành đơn đăng kí online. Không in ra và viết tay, chỉ chấp nhận đơn đăng kí trực tuyến.
  • Chuẩn bị 2 thư giới thiệu, trong đó có ít nhất một thư có nguồn gốc học thuật. Cả 2 thư đều phải có tiêu đề chính thức hoặc chữ kí. Lưu ý lựa chọn người giới thiệu có thể nhận định đầy đủ và sâu sắc về bản thân và khả năng của ứng viên. Sau khi hoàn thành đăng kí online, ứng viên cho địa chỉ email của 2 người giới thiệu, trường sẽ liên lạc với họ để đăng tải thư giới thiệu lên hệ thống online. Hãy nhắc nhở những người đang viết thư giới thiệu rằng họ sẽ nhận được email và phải tải lên thư  giới thiệu của họ vào hệ thống.

Link chi tiết: https://csbs.utah.edu/students/scholarships/index.php

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sitemap6
sitemap50
sitemap40
sitemap39
sitemap11
sitemap32
sitemap2
sitemap62
sitemap56
sitemap3