Thông tin học bổng Quốc tế bậc Cử nhân, Đại học Lesley, Mỹ

       Đại học Lesley đang đưa ra học bổng Lesley Merit Scholarship cho các sinh viên quốc tế năm nhất. Học bổng được cấp cho chương trình đào tạo đại học. Đại học Lesley là trường đại học tư đồng giáo dục ở Cambridge, Massachusetts. Trường cung cấp các chương trình về giáo dục, liệu pháp ngôn từ, viết sáng tạo, tư vấn và nghệ thuật thị giác.

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng:

 • Presidential Scholarship: $10,500/năm
 • Dean’s Scholarship: $9,500/năm
 • Lesley Scholarship: $8,500/năm

Quốc tịch: Sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể nhận tại Hoa Kỳ.

Yêu cầu:

 • Presidential Scholarship:
  • College of Liberal Arts & Sciences Programs: GPA 3.5.
  • College of Art & Design Programs: GPA 3.5 và hồ sơ năng lực tốt.
  • Ở cả hai trường, ứng viên cần duy trì GPA tích lũy 3.0 để có thể gia hạn học bổng.
 • Dean’s Scholarship:
  • College of Liberal Arts & Sciences Programs: GPA 3.0.
  • College of Art & Design Programs: GPA 3.0 và hồ sơ năng lực tốt.
  • Ở cả hai trường, ứng viên cần duy trì GPA tích lũy 3.0 để có thể gia hạn học bổng.
 • Lesley Scholarship:
  • College of Liberal Arts & Sciences Programs: GPA 2.7.
  • College of Art & Design Programs: GPA 2.7 và hồ sơ năng lực tốt.

Yêu cầu nhập học:

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp trước đó.
 • Yêu cầu kiểm tra: Ứng viên ứng tuyển chương trình trong khuôn khổ College of Art and Design   không cần thiết phải nộp kết quả thi SAT hoặc ACT. Với những ứng viên này, những bài kiểm tra này là không bắt buộc.
 • Yêu cầu về tiếng Anh: Tất cả ứng viên mà tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ, cần phải cung cấp các chứng chỉ về khả năng tiếng Anh của mình.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/02/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Tạo một bộ hồ sơ, viết một bài luận, liệt kê trình độ học vấn và các hoạt động cá nhân của mình vào đơn trực tuyến Common Application. Sử dụng Common Application để gửi thư giới thiệu và bảng điểm của mình.

Link chi tiết: https://www.lesley.edu/academics/guide-financial-aid-scholarships-international-students

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sitemap63
sitemap15
sitemap36
sitemap20
sitemap27
sitemap36
sitemap19
sitemap12
sitemap1
sitemap51