Học không chỉ để thi, học để dùng được!

Ở VFE, chúng tôi luôn đào tạo theo tôn chỉ: Học phải thực hành được, không phải chỉ là bằng cấp trên giấy. Qua mỗi khóa học, người học không chỉ tự tin làm các bài thi TCF, DELF/DALF mà còn có thể tự tin ứng dụng trong đời sống hay đi du học. 

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
Du họcHọc tiếng Pháp