fbpx

Danh sách các cơ sở giáo dục Đại học tại Pháp không tăng học phí 2019-2020

Trường không tăng học phí VFE

Danh sách này mang tính chất tham khảo thông tin, có khả năng thay đổi và không có giá trị pháp lý. Tại thời điểm xin học, VFE sẽ cần xác minh lại với trường một lần nữa để giúp học viên đảm bảo chắc chắn về mức học phí của trường, VFE có trách nhiệm thông tin đầy đủ với học viên về những gì trường đưa ra.

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI PHÁP KHÔNG TĂNG HỌC PHÍ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1 Aix-Marseille Université
2 Université d’Angers
3 Université d’Artois
4 Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse
5 Université Bordeaux Montaigne
6 Université de Bourgogne
7 Université de Bretagne Occidentale
8 Université de Bretagne-Sud
9 Université de Caen Normandie
10 Université de Cergy-Pontoise
11 Université Clermont Auvergne
12 Université d’Evry Val d’Essonne
13 Université Grenoble Alpes
14 Université de Haute-Alsace
15 Université de La Réunion
16 Université de La Rochelle
17 Université Le Havre Normandie
18 Le Mans Université
19 Université de Limoges
20 Université Littoral-Côte d’Opale
21 Université Claude Bernard Lyon 1
22 Université Lumière Lyon 2
23 Université Jean Moulin (Lyon 3)
24 Université Paul Valery Montpellier 3
25 Université de Nantes
26 Université Nice Sophia Antipolis
27 Université de Nîmes
28 Université Paris Nanterre
29 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
30 Université Paris Descartes (Paris 5)
31 Université Paris Diderot (Paris 7)
32 Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis
33 Université Paris 13
34 Université Paris-Saclay
35 Université Paris-Sud
36 Université Paris-Est Créteil (UPEC)
37 Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)
38 Université de Pau et des pays de l’Adour
39 Université de Perpignan Via Domitia
40 Université de Picardie Jules Verne
41 Université de Poitiers
42 Université Polytechnique des Hauts-de-France
43 Université de Reims campagne Ardenne
44 Université de Rennes 2
45 Université de Rouen-Normandie
46 Université Jean Monnet Saint-Etienne
47 Université Savoie Mont Blanc
48 Université de Strasbourg
49 Université de Toulon
50 Université Toulouse 2 – Jean Jaurès
51 Université Toulouse III – Paul Sabatier
52 Université Toulouse-1 Capitole
53 Université de Tours
54 Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines

TRƯỜNG KĨ SƯ

55 Ecole nationale d’ingénieurs de Tarbes (ENIT)
56 INP Toulouse
57 INSA Rennes
58 INSA Strasbourg
59 INSA Toulouse
60 INSA Val-de-Loire
61 Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

62 ENS Paris-Saclay (Cachan)

GRANDS ÉTABLISSEMENTS

63 Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
64 Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)
65 Université de Lorraine

VIỆN ĐÀO TẠO

66 Institut national universitaire Jean-François Campollion (INU Champollion)

 

(Ngày cập nhật: 30.5.2019 – Thông tin chính thức từ Campus France Vietnam)

 

yêu cầu cuộc gọi tư vấn

du-hoc-phap

Du học Pháp VFE
Địa chỉ:
Số 25/74, Thịnh Hào 1, đường Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 1900 2612
Email: contact@vfegroup.vn