Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất 2

Lấy người học làm trung tâm, VFE chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị phục vụ quá trình dạy và học, đảm bảo đạt tiêu chuẩn Quốc tế về đào tạo Pháp ngữ. Chuỗi phòng học của VFE đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đào tạo với …

Cơ sở vật chất 2 Read More »

co-so-vat-chat-vfe

Cơ sở vật chất

Lấy người học làm trung tâm, VFE chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị phục vụ quá trình dạy và học, đảm bảo đạt tiêu chuẩn Quốc tế về đào tạo Pháp ngữ. Chuỗi phòng học của VFE đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đào tạo với …

Cơ sở vật chất Read More »

Cơ sở vật chất 1

Lấy người học làm trung tâm, VFE chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị phục vụ quá trình dạy và học, đảm bảo đạt tiêu chuẩn Quốc tế về đào tạo Pháp ngữ. Chuỗi phòng học của VFE đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đào tạo với …

Cơ sở vật chất 1 Read More »

Scroll to Top

Gõ từ khóa tìm kiếm

NGÀY
GIỜ
PHÚT
GIÂY