Nguyễn Thành Nghiệp

  • Cử nhân Ngôn ngữ Pháp Đại học Cần Thơ
  • Tốt nghiệp thủ khoa Ngôn ngữ Pháp Đại học Cần Thơ
  • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và trò chơi vào dạy học
Scroll to Top

Gõ từ khóa tìm kiếm

NGÀY
GIỜ
PHÚT
GIÂY