Amélie Gouzon

  • Thành thạo 4 ngôn ngữ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Việt
  • Tốt nghiệp ngành Triết học Đại học Sorbonne-Nouvelle
  • Kinh nghiệm 5 năm dạy tiếng Pháp                                                                          
Scroll to Top

Gõ từ khóa tìm kiếm