Yaёl Matz

  • Bằng BAC Kinh tế & Xã hội học trường Louis de Cormontaigne Metz
  • Bằng BTS ngành Quan hệ khách hàng
  • 3 năm kinh nghiệm dạy học các độ tuổi mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học
Scroll to Top

Gõ từ khóa tìm kiếm

NGÀY
GIỜ
PHÚT
GIÂY