Nguyễn Thị Bảo Dương

  • Chuyên Lý Ams khoá 1821
  • Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân ngành Actuarial Science and Risk Management khoá 21-25
  • Chứng chỉ DELF B2 (T3/2023)
Scroll to Top

Gõ từ khóa tìm kiếm