Học không chỉ để thi, học để dùng được!

Tại VFE, chúng tôi luôn đào tạo theo tôn chỉ: hiệu quả của việc học phải được chứng minh qua thực hành, không phải chỉ là con số trên bằng cấp. Sau mỗi khóa học, học viên sẽ không chỉ thu được các kĩ năng làm bài thi TCF, DELF/DALF mà còn có thể tự tin ứng dụng ngôn ngữ Pháp trong đời sống hay đi du học. 

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí