Nguyễn Ngọc Lê An

  • 12 năm theo hệ song ngữ
  • Thủ khoa đầu ra chuyên ngành Sư phạm tiếng Pháp – Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Chứng chỉ DALF C1
Scroll to Top

Gõ từ khóa tìm kiếm

NGÀY
GIỜ
PHÚT
GIÂY