Bằng Kế toán và Quản lí (DCG) tại Pháp

Bạn muốn học ngành Kế toán và Quản lí ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông? Bạn đang phân vân giữa các lựa chọn bằng cấp, các trường đại học? VFE sẽ cung cấp cho bạn thông tin về bằng Kế toán và Quản lí (DCG) tại Pháp. Bằng Kế toán và Quản …

Bằng Kế toán và Quản lí (DCG) tại Pháp Read More »