Du học Pháp ngành Quản lý và Kinh tế quản lý (Gestion và Économie – Gestion)

Là một trong 4 quốc gia thu hút lượng lớn sinh viên quốc tế đến du học (xếp sau Mỹ, Anh và Úc- theo thống kê chính thức của The Local Europe AB), trung bình mỗi năm, gần 400.000 sinh viên quốc tế chọn du học Pháp. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục đại …

Du học Pháp ngành Quản lý và Kinh tế quản lý (Gestion và Économie – Gestion) Read More »