fbpx

Danh sách các trường công lập tại Pháp

Các trường Công lập tại Pháp là khối trường được Chính phủ Pháp bảo hộ với nhiều đặc quyền riêng, trong đó việc hỗ trợ 100% học phí cho sinh viên (sinh viên chỉ cần đóng phí ghi danh) là một trong những hỗ trợ lớn nhất. Sinh viên tại các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) thường hướng tới các trường này do chính sách hỗ trợ từ chính phủ và chất lượng giảng dạy tuyệt vời, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới.

VFE-danh-sách-trường-công-lập-tại-pháp

Trường công lập đa số là các trường Đại học tổng hợp – đào tạo đa dạng nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó mỗi trường thường có một nhóm ngành chủ đạo riêng. Hãy cùng VFE tra cứu danh sách các trường Công lập tại Pháp bằng bảng tổng hợp dưới đây nhé!

BẢNG DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TẠI PHÁP

Thống kê do VFE – Vietnam France Exchange thực hiện (cập nhật mỗi 3 tháng/lần)

STT VÙNG THÀNH PHỐ TÊN TRƯỜNG WEBSITE CỦA TRƯỜNG
1
Île-de-France
Paris
Đại học Paris 1 – Panthéon Sorbonne https://www.pantheonsorbonne.fr/
2 Đại học Sorbonne https://www.sorbonne-universite.fr/
3 Đại học Paris 3 – Université Sorbonne Nouvelle http://www.univ-paris3.fr/
4 Đại học Paris 2 – Panthéon-Assas https://www.u-paris2.fr/fr
5 Đại học Paris https://u-paris.fr/
6
Créteil
Đại học Paris-Est Créteil – UPEC https://www.u-pec.fr/
7 Đại học Gustave Eiffel – UGE https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
8 Đại học Paris 13 – Sorbonne Paris Nord http://www.univ-paris13.fr/
9 Đại học Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis http://www.univ-paris8.fr/
10
Versailles
Đại học Évry-Val-d’Essonne – UEVE https://www.univ-evry.fr/
11 Đại học de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – UVSQ http://www.uvsq.fr/
12 Đại học Paris Nanterre https://www.parisnanterre.fr/
13 Đại học Paris-Saclay https://www.universite-paris-saclay.fr/
14
Auvergne-Rhône-Alpes
Clermont-Ferrand Đại học Clermont Auvergne – UCA https://www.uca.fr/
15
Grenoble
Đại học Grenoble Alpes – UGA https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
16 Đại học Savoie Mont Blanc – USMB https://www.univ-smb.fr/
17
Lyon
Đại học Claude Bernard – Lyon 1 http://www.univ-lyon1.fr/
18 Đại học Lumière – Lyon 2 http://www.univ-lyon2.fr/
19 Đại học Jean Moulin – Lyon 3 http://www.univ-lyon3.fr/
20 Đại học Jean Monnet – UJM https://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
21
Bourgogne-Franche-Comté
Beçanson Đại học Franche-Comté – UFC https://www.univ-fcomte.fr/
22 Dijon Đại học Bourgogne – uB http://www.u-bourgogne.fr/
23
Bretagne
Rennes
Đại học Rennes 1 https://www.univ-rennes1.fr/
24 Đại học Rennes 2 http://www.univ-rennes2.fr/
25 Đại học Bretagne Sud – UBS http://www.univ-ubs.fr/
26 Đại học Bretagne Occidentale – UBO http://www.univ-brest.fr/
27
Centre-Val de Loire
Orléans-Tours
Đại học Tours https://www.univ-tours.fr/
28 Đại học Orléans http://www.univ-orleans.fr/fr
29
Collectivités d’outre-mer
Nouvelle-Calédonie Đại học Nouvelle-Calédonie http://www.univ-nc.nc/
30 Polynésie Française Đại học Polynésie Française – UPF http://www.upf.pf/
31 Corse Corse Đại học Corse Pasquale Paoli https://www.universita.corsica/fr/
32
Grand Est
Nancy-Metz Đại học Lorraine http://www.univ-lorraine.fr/
33 Reims Đại học Reims Champagne-Ardenne – URCA http://www.univ-reims.fr/
34
Strasbourg
Đại học Strasbourg http://www.unistra.fr/
35 Đại học Haute-Alsace – UHA https://www.uha.fr/
36 Guadeloupe Guadeloupe Đại học Antilles http://www.univ-antilles.fr/
37 Guyane Guyane Đại học Guyane http://www.univ-guyane.fr/
38
Hauts-de-France
Amiens Đại học Picardie Jules-Verne – UPJV https://www.u-picardie.fr/
39
Lille
Đại học Lille https://www.univ-lille.fr/
40 Đại học Polytechnique Hauts-de-France – UPHF https://www.uphf.fr/
41 Đại học Littoral Côte d’Opale – ULCO http://www.univ-littoral.fr/
42 Đại học Artois http://www.univ-artois.fr/
43 La Réunion La Réunion Đại học La Réunion http://www.univ-reunion.fr/
44
Normandie
Caen Đại học Caen Normandie http://www.unicaen.fr/
45
Rouen
Đại học Rouen Normandie https://www.univ-rouen.fr/
46 Đại học Le Havre Normandie https://www.univ-lehavre.fr/
47
Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux
Đại học Bordeaux https://www.u-bordeaux.fr/
48 Đại học Bordeaux Montaigne – UBM http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/
49 Đại học Pau et des Pays de l’Adour – UPPA https://www.univ-pau.fr/
50 Limoges Đại học Limoges https://www.unilim.fr/
51
Poitiers
Đại học Poitiers https://www.univ-poitiers.fr/
52 Đại học La Rochelle https://www.univ-larochelle.fr/
53
Occitanie
Montpellier
Đại học Montpellier http://www.umontpellier.fr/
54 Đại học Paul-Valéry – Montpellier 3 – UPV http://www.univ-montp3.fr/
55 Đại học Perpignan Via Domitia – UPVD https://www.univ-perp.fr/
56 Đại học Nîmes http://www.unimes.fr/
57
Toulouse
Đại học Toulouse Capitole – UT1 http://www.ut-capitole.fr/
58 Đại học Toulouse – Jean Jaurès – UT2 http://www.univ-tlse2.fr/
59 Đại học Toulouse III – Paul Sabatier http://www.univ-tlse3.fr/
60
Pays de la Loire
Nantes
Đại học Nantes http://www.univ-nantes.fr/
61 Đại học Le Mans http://www.univ-lemans.fr/
62 Đại học Angers http://www.univ-angers.fr/
63
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Aix-Marseille
Đại học Aix-Marseille – AMU https://www.univ-amu.fr/
64 Đại học Avignon – AU https://univ-avignon.fr/
65
Nice
Đại học Côte d’Azur – UCA https://univ-cotedazur.fr/
66 Đại học Toulon http://www.univ-tln.fr/

BẢNG DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TẠI PHÁP

Thống kê do VFE – Vietnam France Exchange thực hiện (cập nhật mỗi 3 tháng/lần)

(Bảng bị cắt mất 1 phần do không đủ diện tích hiển thị trên điện thoại, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Hãy truy cập bằng máy tính để hiển thị đầy đủ bảng một cách đầy đủ bao gồm cả Vùng)

STT THÀNH PHỐ TÊN TRƯỜNG WEBSITE CỦA TRƯỜNG
1
Paris
Đại học Paris 1 – Panthéon Sorbonne https://www.pantheonsorbonne.fr/
2 Đại học Sorbonne https://www.sorbonne-universite.fr/
3 Đại học Paris 3 – Université Sorbonne Nouvelle http://www.univ-paris3.fr/
4 Đại học Paris 2 – Panthéon-Assas https://www.u-paris2.fr/fr
5 Đại học Paris https://u-paris.fr/
6
Créteil
Đại học Paris-Est Créteil – UPEC https://www.u-pec.fr/
7 Đại học Gustave Eiffel – UGE https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
8 Đại học Paris 13 – Sorbonne Paris Nord http://www.univ-paris13.fr/
9 Đại học Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis http://www.univ-paris8.fr/
10
Versailles
Đại học Évry-Val-d’Essonne – UEVE https://www.univ-evry.fr/
11 Đại học de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – UVSQ http://www.uvsq.fr/
12 Đại học Paris Nanterre https://www.parisnanterre.fr/
13 Đại học Paris-Saclay https://www.universite-paris-saclay.fr/
14 Clermont-Ferrand Đại học Clermont Auvergne – UCA https://www.uca.fr/
15
Grenoble
Đại học Grenoble Alpes – UGA https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
16 Đại học Savoie Mont Blanc – USMB https://www.univ-smb.fr/
17
Lyon
Đại học Claude Bernard – Lyon 1 http://www.univ-lyon1.fr/
18 Đại học Lumière – Lyon 2 http://www.univ-lyon2.fr/
19 Đại học Jean Moulin – Lyon 3 http://www.univ-lyon3.fr/
20 Đại học Jean Monnet – UJM https://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
21 Beçanson Đại học Franche-Comté – UFC https://www.univ-fcomte.fr/
22 Dijon Đại học Bourgogne – uB http://www.u-bourgogne.fr/
23
Rennes
Đại học Rennes 1 https://www.univ-rennes1.fr/
24 Đại học Rennes 2 http://www.univ-rennes2.fr/
25 Đại học Bretagne Sud – UBS http://www.univ-ubs.fr/
26 Đại học Bretagne Occidentale – UBO http://www.univ-brest.fr/
27
Orléans-Tours
Đại học Tours https://www.univ-tours.fr/
28 Đại học Orléans http://www.univ-orleans.fr/fr
29 Nouvelle-Calédonie Đại học Nouvelle-Calédonie http://www.univ-nc.nc/
30 Polynésie Française Đại học Polynésie Française – UPF http://www.upf.pf/
31 Corse Đại học Corse Pasquale Paoli https://www.universita.corsica/fr/
32 Nancy-Metz Đại học Lorraine http://www.univ-lorraine.fr/
33 Reims Đại học Reims Champagne-Ardenne – URCA http://www.univ-reims.fr/
34
Strasbourg
Đại học Strasbourg http://www.unistra.fr/
35 Đại học Haute-Alsace – UHA https://www.uha.fr/
36 Guadeloupe Đại học Antilles http://www.univ-antilles.fr/
37 Guyane Đại học Guyane http://www.univ-guyane.fr/
38 Amiens Đại học Picardie Jules-Verne – UPJV https://www.u-picardie.fr/
39
Lille
Đại học Lille https://www.univ-lille.fr/
40 Đại học Polytechnique Hauts-de-France – UPHF https://www.uphf.fr/
41 Đại học Littoral Côte d’Opale – ULCO http://www.univ-littoral.fr/
42 Đại học Artois http://www.univ-artois.fr/
43 La Réunion Đại học La Réunion http://www.univ-reunion.fr/
44 Caen Đại học Caen Normandie http://www.unicaen.fr/
45
Rouen
Đại học Rouen Normandie https://www.univ-rouen.fr/
46 Đại học Le Havre Normandie https://www.univ-lehavre.fr/
47
Bordeaux
Đại học Bordeaux https://www.u-bordeaux.fr/
48 Đại học Bordeaux Montaigne – UBM http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/
49 Đại học Pau et des Pays de l’Adour – UPPA https://www.univ-pau.fr/
50 Limoges Đại học Limoges https://www.unilim.fr/
51
Poitiers
Đại học Poitiers https://www.univ-poitiers.fr/
52 Đại học La Rochelle https://www.univ-larochelle.fr/
53
Montpellier
Đại học Montpellier http://www.umontpellier.fr/
54 Đại học Paul-Valéry – Montpellier 3 – UPV http://www.univ-montp3.fr/
55 Đại học Perpignan Via Domitia – UPVD https://www.univ-perp.fr/
56 Đại học Nîmes http://www.unimes.fr/
57
Toulouse
Đại học Toulouse Capitole – UT1 http://www.ut-capitole.fr/
58 Đại học Toulouse – Jean Jaurès – UT2 http://www.univ-tlse2.fr/
59 Đại học Toulouse III – Paul Sabatier http://www.univ-tlse3.fr/
60
Nantes
Đại học Nantes http://www.univ-nantes.fr/
61 Đại học Le Mans http://www.univ-lemans.fr/
62 Đại học Angers http://www.univ-angers.fr/
63
Aix-Marseille
Đại học Aix-Marseille – AMU https://www.univ-amu.fr/
64 Đại học Avignon – AU https://univ-avignon.fr/
65
Nice
Đại học Côte d’Azur – UCA https://univ-cotedazur.fr/
66 Đại học Toulon http://www.univ-tln.fr/

Có thể các bạn thắc mắc vì sao có những danh sách là hơn 80 trường nhưng danh sách của VFE đưa ra lại chỉ có dưới 70 trường. Sự thay đổi trên là do nhiều trường tái tổ chức, sáp nhập với những trường khác, tạo ra một mạng lưới sinh viên liên kết chặt chẽ và tổ chức khoa học hơn trong việc đào tạo, và danh sách mà VFE cập nhật là danh sách mới nhất!

 • Đại học Sorbonne: Năm 2018, 2 trường Đại học Paris-Sorbonne (Paris 4) và trường Pierre et Marie Curie (Paris 6) sáp nhập, thành lập nên trường Đại học Sorbonne.
 • Đại học Paris: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, 2 trường Đại học Paris Descartes (Paris 5) và trường Paris Diderot (Paris 7) chính thức sáp nhập thành trường Đại học Paris.
 • Đại học Paris Dauphine: Từ lâu được du học sinh biết đến với tên gọi trường Paris 9, năm 2011, Paris Dauphine đã trở thành trường thành viên khối trường Paris Sciences Lettres – PSL. Năm 2014, Đại học Paris Dauphine được công nhận là Trường lớn.
 • Đại học Paris Sud: Hay còn gọi là Paris 11, là ngôi trường mà Giáo sư Ngô Bảo Châu đã theo học. Năm 2020, Đại học Paris Sud chính thức trực thuộc Đại học Paris-Saclay.
 • Đại học Cergy Pontoise: Năm 2020, Đại học Cergy Pontoise sáp nhập với trường EISTI (Trường Kĩ sư Khoa học máy tính) và khối trường Đại học Paris Seine, từ đó lập nên khối trường Đại học CY Cergy Paris.
 • Đại học Clermont-Auvergne: Năm 2017, 2 trường Đại học Auvergne (Clermont 1) và trường Blaise Pascal (Clermont 2) sáp nhập thành trường Đại học Clermont-Auvergne.
 • Đại học Grenoble Alpes: Ra đời sau sự sáp nhập của 3 trường Đại học Joseph-Fourier (Grenoble 1), trường Pierre-Mendès-France-Grenoble (Grenoble 2), trường Stendhal (Grenoble 3), một phần Viện Bách khoa Grenoble, một phần Trường Kiến trúc Quốc gia Grenoble (ENSA Grenoble), một phần Viện Nghiên cứu Chính trị Grenoble (Sciences Po Grenoble).
 • Đại học Lille: Năm 2018, 3 trường Đại học Lille 1, Lille 2 và Lille 3 sáp nhập thành trường Đại học Lille.
 • Đại học Montpellier: Năm 2015, 2 trường Đại học Montpellier 1 và Montpellier 2 sáp nhập thành trường Đại học Montpellier. Như vậy, ở Montpellier hiện chỉ có 2 trường Đại học công lập là Đại học Montpellier và Đại học Montpellier 3 Paul Valéry.
 • Đại học Nice Sophia Antipolis: Năm 2019, trường Đại học Nice Sophia Antipolis sáp nhập vào trường Đại học Côte d’Azur.
 • Các trường Đại học Công nghệ: Có 3 trường Đại học Công nghệ công lập là trường Compiègne, trường Troyes và trường Belfort-Montbéliard. Cả 3 trường đều là trường Kỹ sư, trong đó trường Đại học Công nghệ Compiègne được công nhận là Trường lớn.

Bảng tổng hợp do VFE – Vietnam France Exchange thực hiện, không sao chép khi chưa được sự đồng ý. VFE – Vietnam France Exchange là Tổ chức giáo dục số 1 tại Việt Nam về Du học Pháp và Đào tạo tiếng Pháp, là tổ chức duy nhất tại Việt Nam luôn cam kết hoàn trả 100% nếu học viên không đạt mục tiêu về du học hay học tiếng Pháp.

Để biết thêm các dịch vụ hỗ trợ hồ sơ du học tại VFE có gì khác biệt, các bạn có thể xem tại đây: Dịch vụ Hỗ trợ hồ sơ du học Pháp tại VFE

Xem thêm: Danh sách các trường công lập chưa tăng học phí 

Đăng ký và nhận tư vấn miễn phí từ VFE
cách 1

Nhắn tin trực tiếp tới VFE qua

Facebook VFE – Vietnam France Exchange (trả lời 24/24).

cách 2

Gọi điện thoại trực tiếp tới số hotline:

1900 2612 hoặc 0963 984 988 (hỗ trợ 24/7)

cách 3

Đăng ký bằng Form nhận tư vấn miễn phí từ VFE.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

VFE hãy gọi cho tôi để tư vấn
du-hoc-phap

VFE - VIETNAM FRANCE EXCHANGE TỰ HÀO LÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC SỐ 1 VIỆT NAM VỀ TƯ VẤN DU HỌC PHÁP VÀ ĐÀO TẠO TIẾNG PHÁP DU HỌC

Địa chỉ: Số 7 ngõ 71, phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 2612 - 0963 984 988

Email: contact@vfegroup.vn