Du học pháp

Đối với chúng tôi – những người trẻ đã từng học tập và làm việc tại nước ngoài, du học chính là một hành trình quan trọng của tuổi trẻ, là một cánh cửa mở ra một con đường mới, một tương lai mới. Hiểu rõ việc đó, VFEGroup (Vietnam France Exchange) được tạo lập nên để đưa các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đến gần hơn với ước mơ đi ra thế giới, tiếp cận với nền giáo dục và văn minh quốc tế.

du học hè
dự bị đại học
Đại học
thạc sĩ – nghiên cứu sinh