Tin nổi bật
20 09.2022

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “L’AVENIR EN VERT”

Đã xem

Mục lục

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiếu nguồn nhiên liệu… đang là những vấn đề cấp bách, nhận được nhiều sự quan tâm của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc về biến đổi khi hậu và ô nhiễm môi trường, VFE – Vietnam France Exchange phối hợp với Tổ chức hoạt động vì cộng đồng AVFE (Pháp) phát động cuộc thi “L’Avenir en vert” – Tương lai xanh. 

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI L’AVENIR EN VERT” 

(en francais plus bas)

vfegroup-lavenir-en-vert

I. THỜI GIAN

20/09/2022 – 17/12/2022

Link đăng ký tham gia: https://forms.gle/fXmH6NjZNjVUwjY97 

II. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC

Tạo ra một cuộc thi trong khối Pháp ngữ tại Việt Nam nhằm thúc đẩy sự quan tâm của giới trẻ đối với các vấn đề về môi trường và các giải pháp chung tay phát triển bền vững. Bất chấp những lời cảnh báo được đưa ra từ khoảng 50 năm nay, và mặc dù các cuộc Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế (COP) đã được tổ chức thành công (COP 26 về khí hậu, COP 15 về đa dạng sinh học), môi trường vẫn đang chịu những tác động tiêu cực nặng nề từ con người: cuối tháng 7 năm 2022, thế giới đã dùng hết lượng nhiên liệu tái tạo mà Trái đất có thể tạo ra cho con người trong vòng 1 năm. Sẽ không có phép màu hay giải pháp kỹ thuật diệu kỳ nào. Giải pháp trên thực tế đến từ chính chúng ta, con người.
 

III. BAN TỔ CHỨC

Tổ chức AVFE (Association Vietnam France Échanges) (Pháp) và VFE – Vietnam France Exchange.
Tìm hiểu thêm về AVFE tại đây.
 

IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Biết tiếng Pháp, có thể tham dự dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm tối đa 3 người.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 • 1 Giải Nhất: 25.000.000 VND tiền mặt + bằng khen + kỷ niệm chương
 • 2 Giải Nhì: mỗi giải 15.000.000 VND + bằng khen + kỷ niệm chương
 • 2 Giải Ba: mỗi giải 6.000.000 VND + bằng khen + kỷ niệm chương
 • 5 Giải Khuyến khích: mỗi giải 3.000.000 VND
 • 1 Giải Ý tưởng: 5.000.000 VND 
 • 1 Giải Trình bày tốt: 5.000.000 VND.

(10 đội được chọn)

VI. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Vòng Sơ khảo:  Gửi bài dự thi về cho VFE với chủ đề “Tương lai xanh” 

 • Bài dự thi không giới hạn hình thức: Bài viết+Ảnh hoặc Video/ với Các chủ đề gợi ý: ô nhiễm (ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm từ các nhà máy hóa chất), đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nước uống, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hoặc các sản phẩm hóa chất , rác thải, tăng nhiệt độ, các hiện tượng môi trường khắc nghiệt (hạn hán, bão, v.v. )
 • Hạn nộp bài dự thi vòng 1: Ngày 20/10/2022
 • Sau khi các đội nộp bài dự thi, danh sách những đội thi tham gia xuất sắc được chọn sẽ được công bố trên trang VFE Avenir vào ngày 27/10/2022. 
 • Các tác phẩm dự thi được chọn sẽ được đăng trên trang Facebook của VFE Avenir vào ngày 01/11/2022 và tiếp tục vòng truyền thông. 
 • Điểm truyền thông sẽ được tính dựa trên lượt tương tác của các bài dự thi từ 01/11/2022 đến 14/11/2022, chi tiết điểm như sau: 
  • 1 react (Thích, Yêu thích, Thương thương, Haha, Wow): 1 điểm
  • 1 share công khai: 2 điểm
  • 1 comment: 1 điểm 
 • Kết quả vòng Sơ khảo = 40% điểm truyền thông + 60% điểm chuyên môn. Dựa theo kết quả này, BTC sẽ chọn ra 9 đội với số điểm từ cao xuống thấp và 1 đội được điểm truyền thông cao nhất (đội này nằm trong những đội còn lại và không cần tính điểm chuyên môn). 10 đội được chọn sẽ tham gia vào vòng Chung kết. Kết quả sẽ được công bố trên fanpage VFE Avenir vào ngày 24/11/2022. 

2. Vòng Chung khảo: Thuyết trình và hỏi đáp trực tiếp với BGK 

 • Ngày 03/12/2022, đội thi được chọn vào vòng Chung khảo sẽ có màn thuyết trình dự án + phản biện với hội đồng BGK (trực tuyến + trực tiếp nếu ở HN). Các đội thi sẽ có tối đa 5 phút để thuyết trình về dự án của bản thân và BGK sẽ đặt ra câu hỏi về tính khả thi và thực tế của dự án.
 • Dựa theo kết quả vòng Chung khảo, công bố 07/12/2022, 5 đội thi sẽ được chọn vào vòng Chung kết. 5 đội còn lại sẽ được trao 5 giải Khuyến khích.

3. Vòng Chung kết: Thuyết trình trực tiếp trước hội đồng BGK và người xem

 • 17/12/2022 – Vòng Chung kết: TOP 5 đội thuyết trình lại dự án sau khi đã nhận được những góp ý của BGK ở vòng Sơ khảo 2. BGK sẽ chấm điểm và trao giải.
 • Top 5 này sẽ nhận các giải:  Nhất, Nhì, Ba và 2 giải thưởng phụ (Ý tưởng tốt nhất và trình bày tốt nhất).
 

APPEL À CANDIDATURE : CONCOURS « L’AVENIR EN VERT »

I. DURÉE

du 20 septembre 2022 au 17 décembre 2022
Lien d’inscription :  https://forms.gle/fXmH6NjZNjVUwjY97 

II. OBJECTIFS

Créer un concours au sein de la communauté des jeunes francophones au Vietnam : susciter l’intérêt des jeunes vietnamiens pour des problèmes d’environnement et de développement durable et solidaire. En dépit de nombreux messages d’alerte lancés depuis 50 ans, et malgré la succession des COP – COP 26 sur le climat, COP 15 sur la biodiversité – l’environnement souffre toujours des impacts négatifs de l’homme : fin juillet 2022, le monde avait déjà consommé la totalité des ressources renouvelables que la planète pouvait lui offrir en une année. Il n’y aura pas de solution technique miracle. La solution viendra du bas, des citoyens.
 

III. ORGANISATEURS

Association Vietnam France Échanges (en France) et VFE – Vietnam France Exchange (au Vietnam).

En savoir plus sur AVFE, cliquez ici

IV. PUBLIC CIBLÉ

Les jeunes Vietnamiens et Vietnamiennes utilisent le Français comme langue étrangère peuvent participer au concours sous 2 types : soit en individuel, soit en groupe maximum de 3 personnes.
 

V. PRIX

 • 1 Premier Prix : 25.000.000 VND + un certificat de participation + un souvenir
 • 2 Deuxièmes Prix : 15.000.000 VND + un certificat de participation + un souvenir pour chaque gagnant
 • 2 Troisièmes Prix : 6.000.000 VND + un certificat de participation + un souvenir pour chaque gagnant
 • 5 Prix de consolation : 3.000.000 VND (3.000.000 VND) pour les 5 gagnants non retenus à la dernière épreuve 
 • 1 Prix de Bonne idée : 5.000.000 VND (pour le gagnant choisi parmi le top 5)
 • 1 Prix de Bonne présentation : 5.000.000 VND (pour le gagnant choisi parmi le top 5)
Au total : 10 candidats sont choisis. 

VI. RÈGLEMENTS

1. Première sélection : Soumission du travail au thème “L’avenir en vert” à VFE

 • La forme du travail est variée : écriture (1 petite page), image ou vidéo au sujet d’idées pour l’avenir vert, de solutions pour l’environnement et le développement durable. Le travail proposé ne devra jamais avoir été publié ailleurs.
 • Suggestion de sujets : pollutions (pollution de l’air, de l’eau, pollution sonore, pollution des usines chimiques), biodiversité, changement climatique, transition énergétique, eau potable, engrais, pesticides ou autres produits chimiques, déchets, augmentation de la température, phénomènes environnementaux extrêmes (sécheresse, tempête, etc.)
 • Le délai de la soumission du travail : le 20 octobre 2022.
 • Après la première sélection, la liste des participants choisis sera publiée sur la page VFE Avenir le 27 octobre 2022.
 • Les travaux déposés choisis seront publiés sur la page Facebook de VFE Avenir à partir du 1er novembre 2022 pour la Deuxième sélection. 
 • La note médiatique sera mesurée en se basant sur le nombre d’interactions (like, commentaire, partage) du travail à partir du 01 au 14 novembre 2022 selon les grilles suivantes :    
  • 1 réaction (J’adore, Solidaire, Haha, Wouah) : 1 point
  • 1 partage publique : 2 point
  • 1 commentaire : 1 point 
 • Résultat de la première sélection = 40% de la note médiatique + 60% de la note donnée par le jury. En se basant sur les notes finales, le jury choisira 9 candidats ayant les notes les plus élevées et 1 candidat ayant la meilleure note médiatique (la note donnée par le jury est exclue). En bref, 10 candidats seront choisis pour participer au Tour final. Le résultat sera publié sur la page VFE Avenir le 24 novembre 2022.  

2. Deuxième sélection : Présentation et débat avec le jury 

 • Le 30 novembre 2022, les candidats sélectionnés passeront une séance de présentation de leur travail et de débat avec le jury (en ligne + en présentiel si à Hanoï). Les candidats auront de 5 à 10 minutes pour la présentation de leur travail et puis répondront aux questions des juges.
 • En évaluant les résultats qui seront publiés le 7 décembre 2022, 5 candidats seront sélectionnés pour le tour final. Les 5 candidats non retenus remporteront, quant à eux, 5 Prix de consolation.

3. Sélection finale : Présentation directe devant le jury et des participants

 • Après avoir reçu des commentaires des juges lors de la deuxième sélection, le 17 décembre 2022, les candidats du TOP 5 présenteront de nouveau leur projet (après avoir reçu des remarques données par le jury lors de la Deuxième sélection). Les juges donneront la note finale et attribueront des prix à la fin de ce concours : 1 Premier prix, 2 Deuxième prix, 2 Troisième Prix, 1 Prix de Bonne idée, 1 Prix de Bonne présentation. 
 
[block id=”cuoibaiviet”]
Chia sẻ:

BÀI ĐỌC NHIỀU

Bài viết liên quan

27 11.2023

Tổng quan về sự kiện Chuỗi talkshow “Du học Pháp – Hướng đi mới sau tốt nghiệp THPT” là sự kiện thường niên được VFE – Vietnam France Exchange tổ chức với mong muốn mang đến những thông tin hữu

17 12.2021

Đạt chứng chỉ tiếng Pháp là một yêu cầu bắt buộc đối với các bạn học sinh, sinh viên muốn theo đuổi ước mơ du học Pháp. Bên cạnh DELF/DALF, TCF cũng là một chứng chỉ được tất cả các

18 02.2020

Du học Pháp ngày càng trở nên phổ biến vì chất lượng đào tạo và giá trị bằng cấp mà nó mang lại, cộng với những trải nghiệm tuyệt vời mà chỉ có ở nước Pháp. Tuy nhiên, nhiều bạn

05 02.2018

Sở hữu một chứng chỉ tiếng Pháp là một yêu cầu bắt buộc đối với các bạn học sinh, sinh viên muốn theo đuổi ước mơ du học Pháp. Bên cạnh DELF/DALF, TCF cũng là một chứng chỉ được TẤT

30 11.2023

Hiện nay, 2 loại chứng chỉ tiếng Pháp được sử dụng phổ biến nhất chính là TCF và DELF-DALF. Tuy nhiên, đâu là những điểm khác nhau giữa TCF với DELF-DALF? Du học Pháp nên chọn thi chứng chỉ nào?

29 11.2023

Khi mới bắt đầu học tiếng Pháp, chắc hẳn việc ôn tập để ghi nhớ ngữ pháp tiếng Pháp là không thể bỏ qua. Có rất nhiều cách để ôn tập nhưng để tìm ra một phương pháp hiệu quả

29 11.2023

Để học tiếng Pháp lên trình độ B2, người học cần dành ra nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, nếu bạn có một lộ trình phù hợp và hiệu quả cho việc học tiếng Pháp B2 thì quá

Đăng ký tư vấn

Bạn cần tư vấn về?

Học tiếng Pháp

Du học Pháp

Chương trình UNI-GATE VFE

Vấn đề khác

Talkshow Du học Pháp

DMCA.com Protection Status
Scroll to Top

Gõ từ khóa tìm kiếm