fbpx

Danh sách các trường ảnh hưởng bởi đề án Choose France

Vietnam France Exchange cập nhật cho bạn thông báo mới nhất của Campus France về đề án Choose France :

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ÁP DỤNG CHI PHÍ MỚI:

Nếu bạn vẫn ở trong cùng một cycle universitaire (hệ học), chi phí ghi danh vẫn GIỮ NGUYÊN như năm học trước.

VD : Nếu đã đăng kí và đang học L1, mức phí ghi danh 170 EUR vẫn giữ nguyên cho 2 năm học kế tiếp, và tương tự cho hệ Master và Doctorat.

CHI PHÍ MỚI CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:

2 770 EUR cho MỘT NĂM HỌC trong hệ Licence

3 770 EUR cho MỘT NĂM HỌC trong hệ Master

3 770 EUR cho MỘT NĂM HỌC trong hệ Doctorat

  • Sinh viên đang học tại Pháp nhưng sẽ chuyển hệ học từ Licence lên Master, hoặc từ Master lên Doctorat trong năm 2019
  • Sinh viên quốc tế tới Pháp năm 2019 theo visa VLS-TS

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG ẢNH HƯỞNG BỞI ĐỀ ÁN CHOOSE FRANCE:

Các trường đại học tổng hợp Pháp

Khối các trường đại học và cơ sở giáo dục

  • L’Institut National Polytechnique de Toulouse

Viện Bách Khoa Quốc Gia Toulouse

  • Les quatre écoles centrales (Lille, Lyon, Marseille, Nantes)

Liên minh các trường đại học về kỹ thuật (Lille, Lyon, Marseille, Nantes)

  • Les six instituts nationaux des sciences appliquées ou INSA (Lyon, Rennes, Toulouse, Rouen, Strasbourg et Centre-Val de Loire)

Viện Khoa Học Ứng Dụng INSA (Lyon, Rennes, Toulouse, Rouen, Strasbourg et Centre-Val de Loire)

  • Les trois universités de technologie (Compiègne, Belfort-Montbéliard, Troyes)

3 trường đại học kĩ thuật (Compiègne, Belfort-Montbéliard, Troyes)

  • Les quatre écoles normales supérieures ou ENS (Paris, Paris-Saclay, Lyon, Rennes)

4 Trường Đại học Sư phạm (Paris, Paris-Saclay, Lyon, Rennes)

9 cơ sở và trường kĩ sư ngoài Đại học

  • 25 établissements comme le Collège de France, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), l’Institut national de langues et de civilisations orientales (Inalco) ou encore l’école des hautes études en sciences sociales (Ehess)

25 cơ sở đào tạo đặc biệt (Collège de France, trường Kỹ nghệ Quốc gia Pháp CNAM, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inalco, trường dành cho các nghiên cứu cao cấp trong khoa học xã hội Ehess, …)

  • 5 établissements français à l’étranger : l’école française d’Athènes, l’école française de Rome, l’école française d’Extrême-Orient, l’Institut français d’archéologie orientale du Caire et la Casa de Velázquez de Madrid ;

5 cơ sở đào tạo Pháp tại nước ngoài: l’école française d’Athènes, l’école française de Rome, l’école française d’Extrême-Orient, l’Institut français d’archéologie orientale du Caire et la Casa de Velázquez de Madrid

  • 25 organismes publics de recherche dont le CNRS, le CNES, le CIRAD, l’INSERM, l’INRA, ou encore l’IFREMER

25 tổ chức công về nghiên cứu bao gồm CNRS, CNES, CIRAD, INSERM, INRA, IFREMER

Các trường tư có bị ảnh hưởng không?

Đối với các trường tư, đặc biệt là các trường thương mại (hay École de commerce), vì mức học phí (từ trước thay đổi) đã là rất cao (từ 3 000 đến 10 000 EUR một năm), sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính sách học phí mới của chính phủ Pháp.

Tham khảo chi tiết tại đây

#DuhọcPháp #VFE

VFE hãy gọi cho tôi để tư vấn
du-hoc-phap

VFE - VIETNAM FRANCE EXCHANGE TỰ HÀO LÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC SỐ 1 VIỆT NAM VỀ TƯ VẤN DU HỌC PHÁP VÀ ĐÀO TẠO TIẾNG PHÁP DU HỌC

Địa chỉ: Số 7 ngõ 71, phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 2612 - 0963 984 988

Email: contact@vfegroup.vn