Tin nổi bật
30 04.2023

Thạc sĩ Quản trị quốc tế tại TSM-Toulouse School of Management

Đã xem

Mục lục

Trong thời đại quốc tế hóa hiện nay, các doanh nghiệp quốc tế và các công ty đa quốc gia ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Việc đòi hỏi những nhân sự có chuyên môn cao về lĩnh vực quản trị quốc tế chính là nguồn nhân lực mà các doanh nghiệp hướng đến. Việc học tập và phát triển bản thân ở môi trường quốc tế, đặc biệt là tại Pháp – một trong những quốc gia có nền kinh tế đứng đầu thế giới chính là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội cho bạn. Trong bài viết này, VFE sẽ chia sẻ cho bạn chương trình Thạc sĩ Quản trị quốc tế tại TSM-Toulouse School of Management – chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại trường công lập nổi tiếng ở Pháp.

I. QUẢN TRỊ QUỐC TẾ LÀ GÌ?

Quản trị quốc tế (International Management) là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các nguyên tắc và phương pháp quản lý trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Nó liên quan đến việc quản lý các hoạt động kinh doanh của các công ty và tổ chức trên nhiều quốc gia, đối mặt với các thách thức về văn hóa, chính trị, pháp lý và kinh tế khác nhau.
 
Các chủ đề phổ biến trong lĩnh vực quản trị quốc tế bao gồm: quản lý đa quốc gia, quản lý đa văn hóa, quản lý tài chính toàn cầu, quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, quản lý tài nguyên nhân lực toàn cầu, quản lý rủi ro toàn cầu và các vấn đề liên quan đến quản lý chiến lược và thực thi chiến lược quốc tế.
 
Các chuyên gia quản trị quốc tế cần phải có kiến thức về văn hóa, kinh tế, chính trị và pháp lý của các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, cũng như kỹ năng lãnh đạo và quản lý, kỹ năng giao tiếp hiệu quả và kỹ năng giải quyết vấn đề. Quản trị quốc tế là một lĩnh vực quan trọng trong kinh doanh toàn cầu ngày nay.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ QUỐC TẾ TẠI TSM-TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT

Chương trình Thạc sĩ quản trị quốc tế tại TSM-Toulouse School of Management là một chương trình được EFMD công nhận. Chứng nhận Quỹ Phát triển Quản lý Châu Âu (EFMD) là hệ thống công nhận chương trình kỹ lưỡng nhất cho các chương trình kinh doanh và quản trị trong lĩnh vực quốc tế.

Thạc sĩ Quản trị quốc tế tại TSM-Toulouse School of Management

1. Thạc sĩ Quản trị quốc tế

Thạc sĩ Quản lý Quốc tế (MIM) là chương trình đào tạo toàn thời gian trong 2 năm. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và được thiết kế dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học ở quốc tế và Pháp.

Chương trình cung cấp chất lượng giảng dạy cao từ các giáo sư nổi tiếng quốc tế và mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp trong thị trường kinh doanh, nhờ đẩy mạnh hợp tác phát triển trong những năm qua. Môi trường học tập đa văn hóa với các sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới.

Chương trình đào tạo

Năm 1 (M1):

 • Các lĩnh vực nghiên cứu chính:  Quản lý chiến lược, phân tích dữ liệu định lượng, kế toán, hành vi tổ chức, quản lý thông tin kinh doanh và công nghệ, marketing quốc tế, kế hoạch kinh doanh, tài chính, chiến lược quốc tế…
 • Sinh viên được yêu cầu thực tập trong một công ty quốc tế ở Pháp hoặc nước ngoài, trong thời gian tối thiểu 3 tháng.

Năm 2 (M2):

 • Các lĩnh vực nghiên cứu: Chiến lược nâng cao và phát triển kinh doanh quốc tế, Quản lý đa văn hóa và quản trị nhân sự quốc tế, Digital Marketing, Xuất khẩu và quản lý chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế…
 • Sinh viên được yêu cầu thực tập trong một công ty quốc tế ở Pháp hoặc nước ngoài, trong thời gian tối thiểu 6 tháng.

Khi kết thúc chương trình Thạc sĩ Quản lý Quốc tế, sinh viên sẽ có thể

 • Thảo luận về các tình huống và vấn đề kinh doanh quốc tế;
 • Áp dụng các yếu tố lý thuyết và khái niệm để phân tích các tình huống kinh doanh quốc tế
 • Sử dụng các công cụ và khuôn khổ phương pháp luận trong phân tích và phát triển kinh doanh;
 • Thiết kế các khuyến nghị có liên quan về các tình huống kinh doanh quốc tế dựa trên các công cụ và khuôn khổ phương pháp luận
 • Hiểu những cách khác nhau mà kinh doanh quốc tế ảnh hưởng đến xã hội và môi trường
 • Hoạt động trong môi trường đa văn hóa (đàm phán, quản lý, lãnh đạo.

Điều kiện tuyển sinh

 • Hoàn thành 180 tín chỉ ECTS (Chương trình Cử nhân)
 • Bài kiểm tra tiếng Anh dành cho người không nói tiếng Anh (yêu cầu C1): Vì chương trình này được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nên các ứng viên phải chứng minh trình độ tiếng Anh của mình.

Danh sách các chứng chỉ tiếng Anh được chấp nhận 

 • Ngoại lệ: người mang hộ chiếu từ một quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức hoặc một trong các ngôn ngữ chính thức được miễn kiểm tra tiếng Anh.
 • Kiểm tra hồ sơ ứng viên và phỏng vấn.

2. Thạc sĩ năm 2 (M2) Quản trị quốc tế – Nhận bằng kép IMAC (Bối cảnh châu Á) liên kết với đại học Mahidol – Thái Lan

Chương trình đào tạo 

 • Các lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính Tiếp thị chiến lược quốc tế, kế hoạch kinh doanh và khởi nghiệp, kinh tế châu Á trong bối cảnh toàn cầu, chiến lược cạnh tranh, quản lý thương hiệu chiến lược, chiến lược đàm phán quản lý,.. 
 • Chương trình cung cấp chất lượng giảng dạy cao từ các giáo sư ở hai tổ chức nổi tiếng quốc tế, môi trường làm việc đa văn hóa thực sự với sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới và mối quan hệ chặt chẽ với thế giới kinh doanh.
 • Sinh viên sẽ phải thực hiện 1 kỳ thực tập 6 tháng ở học kỳ cuối  
 • Trong năm đầu tiên, sinh viên theo học các khóa học ở Toulouse và thực tập từ 3 đến 6 tháng ở Pháp hoặc nước ngoài.
 • Trong năm thứ hai, sinh viên theo học các khóa học tại Cao đẳng Quản lý của Đại học Mahidol (CMMU) ở Bangkok, Thái Lan và thực tập 6 tháng ở Thái Lan hoặc nước ngoài.

Khi kết thúc chương trình Thạc sĩ Quản lý Quốc tế – IMAC (FT) bằng kép, sinh viên sẽ có thể

 • Thảo luận về các tình huống và vấn đề kinh doanh quốc tế, đặc biệt tập trung vào nền kinh tế châu Á
 • Áp dụng các yếu tố lý thuyết và khái niệm để phân tích các tình huống kinh doanh quốc tế, đặc biệt là các tình huống kinh doanh với và trong các công ty châu Á
 • Sử dụng các công cụ và khuôn khổ phương pháp luận trong phân tích và phát triển kinh doanh
 • Thiết kế các khuyến nghị có liên quan về các tình huống kinh doanh quốc tế dựa trên các công cụ và khuôn khổ phương pháp luận.

Điều kiện tuyển sinh

Bằng kép Thạc sĩ Quản lý Quốc tế trong Bối cảnh Châu Á (IMAC) dành cho sinh viên đã hoàn thành năm đầu tiên của Thạc sĩ Quản lý Quốc tế (MIM).

Đơn xin cấp bằng kép được thực hiện đồng thời với đơn đăng ký năm đầu tiên của Thạc sĩ, thông qua mẫu bổ sung.

3. Thạc sĩ năm 2 (M2) Quản trị quốc tế – Nhận bằng kép IMAC (Bối cảnh châu Âu) liên kết với đại học KU Leuven – Bỉ

Chương trình đào tạo

 • Các lĩnh vực đào tạo: Những tiến bộ gần đây trong kinh doanh châu Âu, quản lý dự án, quản trị nguồn nhân lực, chiến lược quốc tế, tài chính, tiếp thị, hành vi tổ chức,…
 • Chương trình cung cấp chất lượng giảng dạy cao từ các giáo sư ở hai tổ chức nổi tiếng quốc tế, môi trường làm việc đa văn hóa thực sự với sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới và mối quan hệ chặt chẽ với thế giới kinh doanh.

Khi kết thúc chương trình Thạc sĩ Quản lý Quốc tế – Bằng kép trong Bối cảnh Châu Âu – IMEC (FT), sinh viên sẽ có thể

 • Thảo luận về các tình huống và vấn đề kinh doanh quốc tế, đặc biệt tập trung vào nền kinh tế châu Âu
 • Áp dụng các yếu tố lý thuyết và khái niệm để phân tích các tình huống kinh doanh quốc tế, và đặc biệt là các tình huống kinh doanh với và trong các công ty Châu Âu
 • Sử dụng các công cụ và khuôn khổ phương pháp luận trong phân tích và phát triển kinh doanh
 • Thiết kế các khuyến nghị có liên quan về các tình huống kinh doanh quốc tế dựa trên các công cụ và khuôn khổ phương pháp luận

Điều kiện tuyển sinh

 • Trong năm đầu tiên, sinh viên theo học các khóa học ở Toulouse và thực tập từ 3 đến 6 tháng ở Pháp hoặc nước ngoài.
 • Trong năm thứ hai, sinh viên theo học các khóa học tại KU Leuven ở Brussels, Bỉ và thực tập 6 tháng ở châu Âu hoặc nước ngoài.

→ Bằng kép Master International Management in European Context (IMEC) dành cho sinh viên đã hoàn thành năm đầu tiên của Master in International Management (MIM). Đơn xin cấp bằng kép được thực hiện đồng thời với đơn đăng ký năm đầu tiên của Thạc sĩ, thông qua mẫu bổ sung.

 

Trên đây là thông tin về Chương trình Thạc sĩ quản trị quốc tế tại TSM-Toulouse School of Management, nếu có bất kì thắc mắc gì về du học Pháp, hãy liên hệ ngay với VFE để được giải đáp nhanh nhất.

 

[block id=”cuoibaiviet”]

Chia sẻ:

BÀI ĐỌC NHIỀU

Bài viết liên quan

08 02.2018

DELF – DALF là gì? Bằng DELF khác gì với bằng DALF? Cấu trúc bài thi, thang điểm, thời gian làm bài, cách thức đăng ký và lệ phí đăng ký thi DELF – DALF như thế nào? So với

25 09.2023

Các số đếm tiếng Pháp từ 1 tới 100 là bài học nền tảng để bạn có “chất liệu” phục vụ mục tiêu giao tiếp hay công việc. Trong bài viết này, hãy cùng VFE khám phá phương pháp để

19 09.2023

Chương trình dự bị tiếng nhằm giúp các bạn cải thiện trình độ ngôn ngữ để chuẩn bị bước vào học Đại học. Vậy, chi phí học dự bị tiếng Pháp có cao không? Lợi ích mà học dự bị

15 09.2023

Bạn đã biết cách đọc các con số trong tiếng Pháp rồi, nhưng chưa được chuẩn và tốt như mong muốn? Trong bài viết này, VFE sẽ chia sẻ chi tiết phiên âm số đếm tiếng Pháp từ 1 đến

Đăng ký tư vấn

Bạn cần tư vấn về?

Học tiếng Pháp

Du học Pháp

Chương trình UNI-GATE VFE

Vấn đề khác

Scroll to Top

Gõ từ khóa tìm kiếm